Despre

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA - Este autoritatea adiministratiei publice judetene, care coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Se compune din 33 de consilieri alesi, in conditiile Legii privind alegerile locale, pentru o perioada de 4 ani.
De asemenea structura de conducere este alcatuita din Presedinte si doi vicepresedinti.
Se intruneste in sedinte ordinare, o data pe luna. Convocarea se face cu cel putin 5 zile inaintea sedintei de catre presedintele acestuia.
Se intruneste in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui, a cel putin o treime din membrii Consiliului Judetean sau ai Delegatiei Permanente. Convocarea se face cu cel putin 3 zile inainte de sedinta.
Sedintele consiliului sunt publice, cu exceptia celor in care consilierii decid, cu majoritatea simpla de voturi, ca acesta sa se desfasoare cu usile inchise. Problemele legate de adoptarea bugetului se vor discuta intotdeauna in sedinta publica.
Consiliul Judetean - in executarea atributiilor ce-i revin, adopta HOTARARI. Hotararile se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de vicepresedintele care a condus sedinta si se consemneaza de catre secretar. Comisiile de speciaitate ale Consiliului Judetean - intocmesc avize in legatura cu proiectele de hotarari si problemele supuse spre dezbatere Consiliului Judetean.

 

Prezentare Consiliu