Concursuri

 

Concursuri

Concursuri
Consiliul Judetean Valcea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie  vacante  la Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului - Directia Generala Tehnica si Serviciul Pregatirea si Urmarirea Realizarii Lucrarilor Publice - Directia Generala Tehnica din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. Proba scrisa se va sustine in data de 07.10.2021, ora 11:00 la sediul Consiliului Judetean Valcea, strada General Praporgescu, nr. 1.
Vizualizare anunt(data publicarii 06.09.2021)

Consiliul Judetean Valcea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie  vacante  la Serviciul Infrastructura, Drumuri si Poduri, Proiectare - Directia Generala Tehnica din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. Proba scrisa se va sustine in data de 30.09.2021, ora 11:00 la sediul Consiliului Judetean Valcea, strada General Praporgescu, nr. 1.
Vizualizare anunt (data publicarii 30.08.2021)

Consiliul Judetean Valcea organizeaza examen de promovare in grad profesional a unui functionar public, din consilier, gradul profesional asistent, in consilier, gradul profesional principal, prin transformarea functiei publice in care acesta este incadrat, in cadrul Serviciului Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronica - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Proba scrisa se va desfasura in data de 27 septembrie 2021, ora 11:00, la sediul Consiliului Judetean Valcea, str. General Praporgescu, nr.1
Vizualizare anunt (data publicarii 27.08.2021)
Anunt selectie dosar (data publicarii 21.09.2021, ora 12:00)