Documentatie de atribuire

  
Servicii de elaborare a proiectului tehnic pentru "Lucrari suplimentare pentru indeplinirea cerintei esentiale de Securitate la incendiu - Cc + Ci" in cadrul obiectivului de investitii "Consolidare, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni - judetul Valcea" Descarcare
DALI pentru obiectivul de investitii "Consolidarea si reabilitarea energetica a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica MACIUCA"  Descarcare
Achizitie doua placute permanente DJ677 si clarificari Descarcare
Achizitie servicii de transport in cadrul Masurilor adiacente distributiei de mere in scoli, pentru anul scolar 2016 - 2017 Descarcare
Clarificari anunt 83778 - articole si accesorii electrice Descarcare
Achizitie mere prescolari - An scolar 2016 - 2017 Descarcare
Achizitionarea de apa plata imbuteliata Descarcare
Servicii de legatorie si prelucrare arhivistica pentru documentele emise de catre compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
Servicii privind intocmirea releveelor unor imobile-cladiri in care isi desfasoara activitatea Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" Descarcare
Servicii privind reevaluarea bunurilor apartinand domeniului public/privat Descarcare
Furnizare sitem de calcul (computer de birou) 1 buc. Descarcare
Servicii pentru intocmirea documentatiilor in scopul intabularii si inscrierii in cartea funciara a DJ 677 C - Limita judet Olt ... Ramesti (L = 9.048 Km) care apartine domeniulului public al judetului Valcea Descarcare
Servicii pentru intocmirea documentatiilor in scopul intabularii si inscrierii in cartea funciara a DJ 646 A - Stoenesti ... Costesti (L = 8.200 Km) care apartine domeniulului public al judetului Valcea Descarcare
Lucrari pentru reparatii acoperis si zugraveli exterioare pentru imobil "Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru" Descarcare
Refacere platforma drum judetean DJ676D Alunu-Cernisoara, km. 12+300 Descarcare
Achizitionarea serviciilor de proiectare, fazele: studii conexe, proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini pentru obiectivul de investitii: Reabiltare rigola-canal pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ676 Slatioara-Stroiesti-Copaceni-Irimesti, sector Copaceni, km 25+700 - 30+340 Descarcare
Achizitionarea serviciilor de proiectare, fazele: studii conexe, proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini pentru obiectivul de investitii: Refacere platforma drum judetean DJ676D Alunu-Cernisoara, km. 14+500 Descarcare
Lucrari de reparatii si renovare la sediul Consiliului Judetean Valcea Descarcare
Servicii de proiectare fazele: Studii conexe, proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, pentru obiectivul de investitii: Refacere platforma drum judetean DJ676D Alunu-Cernisoara, km. 12+300 Descarcare
Servicii de proiectare fazele: Studii conexe, proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, pentru obiectivul de investitii: Refacere platforma drum judetean DJ676C Roesti-Otesani, km. 17+350 Descarcare
Servicii de proiectare fazele: Studii conexe, proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, pentru obiectivul de investitii: Consolidare drum judetean DJ676D Mateesti - Cernisoara, sector Mateesti, km. 5+000-6+300 Descarcare
Servicii de dirigentie de santier aferente proiectului "Consolidare si refacere DJ703N Berislavesti - Releu Cozia, km 1+500-4+000" Descarcare
Servicii de asistenta tehnica software la aplicatiile informatice din cadrul Consiliului Judetean Valcea Descarcare
Achizitia serviciilor de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte atestati, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 925/1995 de aprobare a Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 678 Limita Jud. OLT - Dragoiesti - Casa Veche - Dragioiu - Galicea - Bratia - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Barsesti - Barza - Budesti (DN7) ", judetul Valcea Descarcare
Achizitia serviciilor de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte atestati, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 925/1995 de aprobare a Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 G Jiblea - Salatrucel - Berislavesti-Robaia - limita judetului Arges", judetul Valcea Descarcare
Achizitia serviciilor de verificare a documentatiei tehnico-economice de specialisti verificatori de proiecte atestati, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii Guvernului nr. 925/1995 de aprobare a Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor pentru obiectivul de investitii “Modernizare DJ 678A DN 64( Tatarani)-Bratia Vale-Cocoru-Dealu Mare- Predesti- Corbii din Vale-Popesti – Ginerica- Limita Jud Arges”, jud Valcea Descarcare
Achizitionarea a 3 calculatoare portabile de tip laptop in cadrul Consiliului Judetean Valcea Descarcare
Servicii IT asistenta tehnica hardware in cadrul Consiliului Judetean Valcea Descarcare
Achizitionarea de rafturi si grilaje metalice pentru amenajare arhiva Descarcare
Documentatie achizitie directa - servicii de consultanta pentru implementarea in cadrul Consiliului Judetean Valcea a Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 si asigurare asistenta tehnica in vederea obtinerii certificarii. Descarcare
Documentatie achizitie directa - servicii de consultanta in vederea implementarii sistemului de control intern managerial in conformitate cu Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al institutiilor publice, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial Descarcare
Clarificari furnizare imprimanta laser A3 color - 1 buc Descarcare
Documentatie privind achizitia serviciu paza Descarcare
Documentatie privind achizitia directa a 25 sisteme de calcul Descarcare
Documentatie privind achizitia directa a unui scaner Descarcare
Documentatie privind achizitia directa computere portabile tip laptop Descarcare
Documentatie privind achizitia directa imprimanta laser A3 color Descarcare
Achizitia unui echipament de tip router, model CISCO 1921-SEC/K9 si porturi EHWIC-D-8ESG, 8 porturi 10/100/1000 Ethernet interface card Descarcare
30.OCT.2015 - Documentatie privind achizitia a 15 SISTEME DE CALCUL Descarcare
Documentatie privind achizitia contractului de lucrari "Construire sistem de base colectoare ape infiltrate in subsolul internatului scolar" in cadrul ob. de investitii "Construire, modernizare, extindere si dotarea Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni, Judetul Valcea" Descarcare
RELUARE ACHIZITIE DIRECTA. Documentatie privind achizitia directa a serviciilor de dirigentie de santier pentru "Construire sistem base colectoare" la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni, jud. Valcea. Descarcare
Doumentatie privind alimentarea cu energie electrica la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea. Descarcare
Achizitionarea servicii de publicitate si informare ( servicii de promovare) pentru proiectul ”REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 648 IONESTI - OLANU - LIMITA JUDET OLT, KM. 0+000 - 8+900 SI CONSTRUCTIE DOUA PODURI DIN BETON ARMAT” Descarcare
Documentatie licitatie publica privind incheierea Salii de festivitati a Consiliului Judetean Valcea unui operator economic specializat in distribuirea si proiectia de film in sistem 3D Descarcare
Cumparare directa privind achizitia a 13 sisteme de calcul Descarcare
Elaborarea documentatiilor tehnice: Expertiza tehnica, studii de teren, studiu de trafic pentru obiectivul de investitii:"Modernizare DJ646 Manastirea Arnota - Manastirea Bistrita - Costesti - Tomsani(DN67) - Folestii de Sus - Dumbravesti - Folesti - Genumeni - Manailesti - Balutoaia - Babeni (DN 64)", judetul Valcea Descarcare
Elaborarea documentatiilor tehnice: Expertiza tehnica, studii de teren, studiu de trafic pentru obiectivul de investitii: "Modernizarea DJ678A DN64(Tatarani) - Bratia Vale - Cocoru - Dealu Mare - Predesti - Corbii din Vale - Popesti - Ginerica - Limita Jud. Arges", judetul Valcea Descarcare
Elaborarea documentatiilor tehnice: Expertiza tehnica, studii de teren, studiu de trafic pentru obiectivul de investitii: "Modernizare DJ678 Budesti(DN7 - E81) - Barza - Barsesti - Ruda - Bercioiu - Cremenari - Bratia - Galicea - Dragioiu - Casa Veche - Dragoesti - Limita Jud. Olt", judetul Valcea Descarcare
Elaborarea documentatiilor tehnice: Expertiza tehnica, studii de teren, studiu de trafic pentru obiectivul de investitii: "Modernizare DJ703G Limita Jud. Arges - Robaia - Berislavesti - Salatrucel - Jiblea", judetul Valcea Descarcare
Alimentare cu energie electrica a Parcului Acvatic si Centru de Relaxare Calimanesti in cadrul ob. "Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata" Descarcare
Achizitia a 9 tablete care vor constitui premiile la etapa pe scoala si etapa regionala si a 3 pachete de prezentare interactiva formata din tabla interactiva videoproiector si software pentru etapa judeteana a Concursului "Zero riscuri" Descarcare
Documentatie servicii expertiza tehnica Descarcare
Documentatie servicii audit energetic Descarcare