Proiecte de hotarari cu caracter normativ supuse dezbaterii publice inaintea adoptarii lor de catre Consiliul Judetean Valcea

Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programe/proiecte de activitate sportiva (16 ianuarie 2018) Descarcare
2 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in Judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. (22 februarie 2018) Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico-sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2018 (28 februarie 2018) Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea sprijinului financiar, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, unitatilor de cult din Judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. (19 aprilie 2018) Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului public de turism, agrement si servicii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investitii "Mirajul-Oltului, extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Călimanesti-Caciulata" - cod SMIS 14.921 (23 aprilie 2018) Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si socio-educationale si pot beneficia de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea (7 mai 2018) Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate în domeniul cultural (10 mai 2018) Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea (24 mai 2018) Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (20 iunie 2018) Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea (27 iunie 2018) Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Judetean Valcea (13 iulie 2018) Descarcare
13 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările si completarile ulterioare (8 august 2018) Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizre si functionare a Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea (23 octombrie 2018) Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea (26 octombrie 2018) Descarcare
16 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura,pentru anul 2019 (9 noiembrie 2018) Descarcare
17 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2019 (9 noiembrie 2018) Descarcare
18 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor si tarifelor ce se vor aplica în anul 2019 (9 noiembrie 2018) Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea (22 noiembrie 2018) Descarcare

ARHIVA

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (30 martie 2015) Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionarea a Consiliului Judetean Valcea (27 iulie 2015) Descarcare
3 Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea 2015-2022 (29 iunie 2015); Anunt privind dezbaterea publica din data de 23 iulie 2015 (postat in data de 13 iulie 2015); Minuta incheiata la sesiunea de dezbatere publica privind prezentarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea 2015-2022 incheiata in data in data de 9 iulie 2015 (postata in data de 17 iulie 2015); Recomandarile colectate; Versiunea imbunatatita a Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea 2015-2022, dupa cele doua dezbateri publice (postata in data de 27 iulie 2015); Minuta incheiata la sesiunea de dezbatere publica privind prezentarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea 2015-2022 incheiata in data de 23 iulie 2015 (postata in data de 30 iulie 2015);Varianta finala a actului normativ(postata in data de 08 septembrie 2015) Descarcare
4 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in jud Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr 87 din 28 dec. 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (30 septembrie 2015) Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2016. (15 Octombrie 2015) Descarcare
6 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, pentru anul 2016. (17 noiembrie 2015) Descarcare
7 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, pentru anul 2016 (27 noiembrie 2015) Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea unor taxe pentru servicii prestate catre utilizatori, incasate de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2016 (27 noiembrie 2015) Descarcare
9 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, in anul 2016 (27 noiembrie 2015) Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2016 (27 noiembrie 2015) Descarcare
11 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura, pentru anul 2016 (4 decembrie 2015) Descarcare
12 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2016 (4 decembrie 2015) Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea (9 decembrie 2015) Descarcare
14 Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 26 februarie 2010, privind infiintarea Camerei Agricole Judetene Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare (27 ianuarie 2016) Descarcare
15 Studiu de oportunitate si regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Valcea (6 aprilie 2016) Descarcare
16 Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport si consumul de carburanti pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (14 aprilie 2016) Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind procedura de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale la bugetul propriu al judetului Valcea, in baza prevederilor Legii nr. 207/2015, privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare ( 13 mai 2016 ) Descarcare
18 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (17 iunie 2016) Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 229 din 27 noiembrie 2015, privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2016. (29 iunie 2016) Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea (19 august 2016) Descarcare
21 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2017 (11 noiembrie 2016) Descarcare
22 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2017 (11 noiembrie 2016) Descarcare
23 Proiect de hotarare  privind aprobarea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2017 (16 noiembrie 2016) Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetatean de onoare al Judetului Valcea" (18 noiembrie 2016) Descarcare
25 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
26 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
27 Proiect de hotarare privind actualizarea unor taxe pentru servicii prestate catre utilizatori, incasate de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
28 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului Valcea, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
29 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, pentru anul 2017 (6 decembrie 2016) Descarcare
30 Anunt privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti (12 ianuarie 2017) Descarcare
31 Anunt privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea (26 ianuarie 2017) Descarcare
32 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, de persoanele internate sau sustinatorii legali, dupa caz, in anul 2017 (24 februarie 2017) Descarcare
33 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (24 februarie 2017) Descarcare
34 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in Judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea, nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. (28 februarie 2017) Descarcare
35 Proiecte de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea criteriilor, procedurilor si a atributiilor specifice in baza carora Presedintele Consiliului Judetean Valcea numeste si elibereaza din functie administratorul public (21 martie 2017) Descarcare
36 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Memorialului Nicolae Balcescu (25 mai 2017) Descarcare
37 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (25 mai 2017) Descarcare
38 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea (25 mai 2017) Descarcare
39 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean pentru Protectia Plantelor (23 august 2017) Descarcare
40 Proiect de hotarare privind instituirea de taxe speciale pentru functionarea Serviciului Public Judetean "Salvamont - Salvaspeo" Valcea (13 septembrie 2017) Descarcare
41 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism (28 septembrie 2017) Descarcare
42 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura, pentru anul 2018 (10 noiembrie 2017) Descarcare
43 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2018 (14 noiembrie 2017) Descarcare
44 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2018 (4 decembrie 2017) Descarcare