Proiecte de hotarari cu caracter normativ supuse dezbaterii publice inaintea adoptarii lor de catre Consiliul Judetean Valcea

Proiecte de hotarari supuse dezbaterii publice

 

#Descrierea proiectuluiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programe/proiecte de activitate sportiva (16 ianuarie 2018) Descarcare
2 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in Judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. (22 februarie 2018) Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico-sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2018 (28 februarie 2018) Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea sprijinului financiar, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, unitatilor de cult din Judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. (19 aprilie 2018) Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului public de turism, agrement si servicii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investitii "Mirajul-Oltului, extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Călimanesti-Caciulata" - cod SMIS 14.921 (23 aprilie 2018) Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si socio-educationale si pot beneficia de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea (7 mai 2018) Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate în domeniul cultural (10 mai 2018) Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea (24 mai 2018) Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare (20 iunie 2018) Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea (27 iunie 2018) Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Judetean Valcea (13 iulie 2018) Descarcare
13 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările si completarile ulterioare (8 august 2018) Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizre si functionare a Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea (23 octombrie 2018) Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea (26 octombrie 2018) Descarcare
16 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura,pentru anul 2019 (9 noiembrie 2018) Descarcare
17 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2019 (9 noiembrie 2018) Descarcare
18 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor si tarifelor ce se vor aplica în anul 2019 (9 noiembrie 2018) Descarcare