17-04-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind acordul de trecere a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind trecerea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Consiliului Judetean Valcea in domeniul public al statului. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind darea in administrarea unitatilor sanitare de interes judetean a unor imobile proprietate publica a judetului Valcea. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare aductiune apa potabila Bradisor – Ramnicu Valcea, judetul Valcea”. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 2.606,0 milioane lei aprobata pentru judetul Valcea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru aplicarea prevederilor art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5/2003. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 8.800.759 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului si repartizarea acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2003. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2003, al Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei pe anul 2003 a Consiliului Judetean Valcea catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind adoptarea Strategiei judetene pentru protectia copilului in perioada 2003 – 2007. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind numirea domnului Stana Constantin in functia de Director al Directiei Judetene pentru Asistenta Sociala, Sanatate, invatamant si Cultura Valcea. Descarcare
14 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
39 Hotarare privind acordul de trecere a unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
40 Hotarare privind trecerea unor sectoare de drumuri judetene din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Consiliului Judetean Valcea in domeniul public al statului. Descarcare
41 Hotarare privind darea in administrarea unitatilor sanitare de interes judetean a unor imobile proprietate publica a judetului Valcea. Descarcare
42 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare aductiune apa potabila Bradisor – Ramnicu Valcea, judetul Valcea”. Descarcare
43 Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 2.606,0 milioane lei aprobata pentru judetul Valcea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru aplicarea prevederilor art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5/2003. Descarcare
44 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea. Descarcare
45 Hotarare privind majorarea cu suma de 8.800.759 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului si repartizarea acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2003. Descarcare
46 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2003, al Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
47 Hotarare privind plata cotizatiei pe anul 2003 a Consiliului Judetean Valcea catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania. Descarcare
48 Hotarare privind adoptarea Strategiei judetene pentru protectia copilului in perioada 2003 – 2007. Descarcare
49 Hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Valcea. Descarcare
50 Hotarare privind numirea domnului Stana Constantin in functia de Director al Directiei Judetene pentru Asistenta Sociala, Sanatate, invatamant si Cultura Valcea. Descarcare
51 Hotarare privind aprobarea preturilor la apa potabila practicate de Regia Autonoma de Distributie Regionala a Apei Valcea Descarcare