16-09-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 14 august 2019 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind avizarea organizarii concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie Psihiatrie II din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioada determinata, a traseelor judetene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate in judetul Valcea, valabil pana la data de 30.06.2023.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind inlocuirea sintagmei „transportului public de persoane prin curse regulate” cu sintagma „transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean”, prevazuta la art.1 lit. „m” si in Anexa nr.13 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.229 din 18 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator : Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici, faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Constructie garaje auto - Spitalul de Psihiatrie Dragoesti”, comuna Dragoesti, judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului multianual „Centrul de zi pentru persoane varstnice, sat Fumureni, comuna Lungesti, judetul Valcea”- cod SMIS: 127803.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului multianual „A.C.C.E.S. – Asistenta pentru Cresterea Calitatii vietii si Egalitate de Sanse pentru varstnici” - cod SMIS: 126733.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa aprobe declansarea procedurii de selectie pentru un membru in Consiliul de administratie.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa numeasca un administrator provizoriu in Consiliul de administratie al societatii, incepand cu data de 23.09.2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Diverse - suplimentare ordine de zi Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
  Minuta Descarcare
  Procesul-verbal incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea din data de 16 septembrie 2019, ora 10.00 Descarcare
166 Hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
167 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019 Descarcare
168 Hotarare privind avizarea organizarii concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie Psihiatrie II din cadrul Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
169 Hotarare privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioada determinata, a traseelor judetene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate in judetul Valcea, valabil pana la data de 30.06.2023 Descarcare
170 Hotarare privind inlocuirea sintagmei „transportului public de persoane prin curse regulate” cu sintagma „transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean”, prevazuta la art.1 lit. „m” si in Anexa nr.13 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.229 din 18 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
171 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici, faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Constructie garaje auto - Spitalul de Psihiatrie Dragoesti”, comuna Dragoesti, judetul Valcea Descarcare
172 Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului multianual „Centrul de zi pentru persoane varstnice, sat Fumureni, comuna Lungesti, judetul Valcea”- cod SMIS: 127803 Descarcare
173 Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului multianual „A.C.C.E.S. – Asistenta pentru Cresterea Calitatii vietii si Egalitate de Sanse pentru varstnici” - cod SMIS: 126733 Descarcare
174 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa aprobe declansarea procedurii de selectie pentru un membru in Consiliul de administratie Descarcare
175 Hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa numeasca un administrator provizoriu in Consiliul de administratie al societatii, incepand cu data de 23.09.2019 Descarcare
176 Hotarare privind aprobarea transmiterii, fara plata, din domeniul privat al Judetului Valcea si din folosinta gratuita a Arhiepiscopiei Ramnicului in proprietatea acesteia din urma, a bunurilor imobile ce fac obiectul Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 153 din 30.11.2009 Descarcare
177 Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al Judetului Valcea in domeniul privat al aceluiasi titular al dreptului de proprietate a bunurilor imobile ce fac obiectul Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 88/30.10.2001 si a transmiterii, fara plata a acestora, in proprietatea Arhiepiscopiei Ramnicului Descarcare