14-08-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", si a cofinantarii aferente proiectului "Reabilitarea si Dezvoltarea Centralei Electrice de Termoficare Govora" in cadrul Programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" Descarcare
2 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 2198,90 mii lei din bugetul propriu al judetului Valcea, in bugetul unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Valcea, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2008, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 13 februarie 2008 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind adoptarea Strategiei Judetului Valcea de Dezvoltare a Asistentei si Protectiei Sociale, 2008-2013, si aprobarea Planului de Actiune al Strategiei Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
32 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", si a cofinantarii aferente proiectului "Reabilitarea si Dezvoltarea Centralei Electrice de Termoficare Govora" in cadrul Programului "Termoficare 2006-2015 caldura si confort" Descarcare
33 Hotarare privind repartizarea sumei de 2198,90 mii lei din bugetul propriu al judetului Valcea, in bugetul unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Valcea, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2008 Descarcare
34 Hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2008, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 13 februarie 2008 Descarcare
35 Hotarare privind adoptarea Strategiei Judetului Valcea de Dezvoltare a Asistentei si Protectiei Sociale, 2008-2013, si aprobarea Planului de Actiune al Strategiei Descarcare