12-12-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Convocator Descarcare
1 Proiect de hotarare privind desemnarea unui vicepresedinte care sa exercite atributiile presedintelui Consiliului Judetean Valcea pentru conducerea sedintei extraordinare din data de 12 decembrie 2014 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind desemnarea unui vicepresedinte care sa exercite atributiile presedintelui. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind delegarea unui consilier judetean care sa indeplineasca temporar atributiile vicepresedintelui ce a fost desemnat sa exercite atributiile presedintelui. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflate în contul deschis pe seama Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, în ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2014. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Judetene Valcea, pe anul 2014. Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
123 Hotarare privind desemnarea unui vicepresedinte care sa exercite atributiile presedintelui Consiliului Judetean Valcea pentru conducerea sedintei extraordinare din data de 12 decembrie 2014 Descarcare
124 Hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflate în contul deschis pe seama Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, în ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2014. Descarcare
125 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Agricole Judetene Valcea, pe anul 2014. Descarcare