09-09-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 19 august 2014. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurată de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing.Ion Cilea, de la sedinta ordinara precedenta si pana in prezent. Descarcare
3 lnformare privind activitatea din trimestrul al II-lea 2014 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2014. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice, pe proprietatea publica si privata a judetului Valcea in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, precum si a unor masuri privind constituirea de retele de comunicatii electronice. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014-2020”- etapa I si a investitiei aferente judetului Valcea, cuprinsa in Lista de Investitii prioritare finantate prin Programul Operational Sectorial Mediu, in sectorul de apa/apa uzata pentru perioada 2014-2020, judetul Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr.101 si 116 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
9 Diverse Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
99 Hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2014. Descarcare
100 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Valcea. Descarcare
101 Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice, pe proprietatea publica si privata a judetului Valcea in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, precum si a unor masuri privind constituirea de retele de comunicatii electronice. Descarcare
102 Hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014-2020”- etapa I si a investitiei aferente judetului Valcea, cuprinsa in Lista de Investitii prioritare finantate prin Programul Operational Sectorial Mediu, in sectorul de apa/apa uzata pentru perioada 2014-2020, judetul Valcea. Descarcare
103 Hotarare privind modificarea pozitiilor nr.101 si 116 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare