08-05-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 3000,0 mii lei Orasului Calimanesti, din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2009 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 328.472 lei, din fondul de rulment al COnsiliului Judetean Valcea, pentru realizarea obiectivului de investitii: "Modernizare DJ 651 B Balcesti - limita judet Olt, km. 0+000 - 12+500", orasul Balcesti, judetul Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr.1, 1.29, 2, 3 si 3.7 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 32 din 31 martie 2009 Descarcare

Hotarari adoptate la sedinta

#Hotarari adoptate la sedintaDescarcare
70 Hotarare privind alocarea sumei de 3.000 mii lei Orasului Calimanesti, din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generalea a Finantelor Publice Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pe anul 2009 Descarcare
71 Hotarare privind utilizarea sumei de 328.472 lei, din fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru realizarea obiectivului de investitii: "Modernizare DJ 651 B Balcesti - Gorunesti - limita judet Olt, km.O + 000 - 12 + 500", orasul Balcesti, judetul Valcea Descarcare
72 Hotarare privind modificarea anexelor nr.1, 1.29, 2, 3 si 3.7 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.32 din 31 martie 2009 Descarcare
73 Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.69 din 30 aprilie 2009, referitoare la acordul privind trecerea cu titlu gratuit a microhidrocentralei MHC Vladesti (baraj si cladire), din patrimoniul Societatii Comerciale Hidroelectrica S.A. Bucuresti Sucursala Hidrocentrale Ramnicu Valcea, in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare